Acord comissió negociadora 06/11/20.

Pagament d’AP i DC i preu hora extraordinària per força major