PIF

PIF (Permís Individual de Formació)

El PIF és el permís autoritzat per l’empresa a un treballador/a, per la realització d’un curs presencial o sincrònic, dirigit a l’obtenció d’una acreditació oficial dintre de la jornada laboral. Aquesta sol·licitud es demana en dos períodes a l’any, una al maig i una altra a l’octubre:

La convocatòria del maig és per sol·licitar els dies compresos entre l’1 d’agost i el 31 de desembre, i la d’octubre per demanar els dies compresos entre l’1 de gener i el 31 de juliol.

Es poden demanar fins a 200 h per any acadèmic i es poden distribuir entre els dos períodes o en un de sol.

Per fer la sol·licitud i cal omplir els formularis que trobareu a la intranet de l’hospital:

Aneu al meu portal >> Formació >>PIF

Per més informació o consultes al respecte podeu contactar amb l’àrea de formació (Ext:2586) o bé enviar un correu a pif@clinic.cat

Si després de llegir la informació de la intranet, teniu dubtes, envieu-nos un correu a lluitem@clinic.cat