Convocada vaga de salut el dia 10 de Març de 2021 i aturades els dilluns a partir del dia 15

Les DEMANDES que reivindiquem a continuació tenen com a única finalitat, que les i els professionals de la salut de Catalunya puguem desenvolupar la nostra feina amb les millors condicions laborals, econòmiques, professionals i socials possibles, per poder treballar en unes condicions òptimes per prestar les cures i l’assistència que les ciutadanes i ciutadans de Catalunya es mereixen. Per aquest motiu volem arribar a un acord sobre:

 1. Una sanitat de gestió, titularitat i provisió 100% pública.
 2. Els professionals que facin una mateixa feina han de tenir les mateixes condicions
  laborals. Cal eliminar les diferències en les condicions laborals entre les treballadores.
 3. DESPROTEGIDES MAI MÉS. No posar en perill els professionals de la salut ni a les
  usuàries i usuaris que atenem. Assegurar sempre i en tot moment una correcta protecció
  laboral de les treballadores i els treballadors.
 4. Reconèixer malalties laborals A TOTES les treballadores i treballadors. Fer extensiu el
  reconeixement de la COVID-19 com a malaltia professional a TOTES les treballadores que
  estiguin exposades a aquest risc en el seu entorn laboral.
 5. Jubilació anticipada per al personal de la sanitat. Incloure al personal dels centres
  sanitaris al dret per rebaixar l’edat de jubilació, a causa de la penositat, perillositat i
  toxicitat de les condicions de treball. Regulació de la jubilació parcial
 6. Recuperació del poder adquisitiu i drets laborals perduts d’ençà les retallades del 2010.
  Fer efectiva la derogació i reversió dels efectes del DL 3/2010 segons acord parlamentari
  del 10/10/2019 i amb data d’efecte el 1/1/2020.
 7. Reduir la temporalitat i la precarietat en les contractacions. Contractació estable i de
  qualitat que permeti el gaudiment de drets així com compaginar la vida laboral i personal
  dignament.
 8. Model sanitari centrat en l’atenció primària. Destinar el 25% del pressupost a l’Atenció
  Primària de salut tal com demana l’OMS.
 9. Despesa sanitària per càpita homologable al països de l’entorn europeu.
 10. Jornada de 35h setmanals per al torn diürn i reducció de jornada per al torn nocturn.
  Tornada al còmput horari anual previ a la crisi de 2010.
 11. Adequar les ratios professional/usuari per una correcta assistència i definir els rols
  professionals. Reconèixer i desenvolupar les capacitats competencials de cada una de
  les categories professionals amb el conseqüent reconeixement econòmic. Reducció de
  les carregues laborals.
 12. Reconeixement del plus de perillositat per a totes les categories del personal que treballa
  en sanitat.
 13. Cobertura de TOTES les jubilacions i vacants, així com de les absències per vacances,
  formació, permisos i baixes per malaltia.
 14. Aturar i revertir les externalitzacions. La SALUT NO HA DE SER UN NEGOCI. Prou
  utilització de recursos públics en benefici de la privada.
 15. Internalització de serveis basics pel correcte funcionament del sistema sanitari com son
  el d’ambulàncies, SAD, neteja, atenció emergències 061 Contact Center, etc.
 16. Exempció voluntària de treballar els caps de setmana i les guàrdies per als majors de 50
  anys.
 17. Eliminar l’actual sistema pervertit de DPO (Direcció Per Objectius) i convertir aquest
  complement en una paga extraordinària que sigui percebuda per totes i tots els
  treballadors.

El 10 de març tens l’oportunitat de dir al món com et sents i què vols. Participa!!!