HORES COMPUTABLES GASTADES per les diferents seccions sindicals de l’Hospital Clínic de Barcelona l’any 2022

Al portal de transparència de l’Hospital Clínic, hi ha penjades les hores sindicals computables de les diferents seccions sindicals.

Per si no sabeu que són hores computables, hores no computables són hores a compte de l’hospital perquè et citen a una reunió proposada per ells o activitat pròpia de PRL. I hores computables són hores a compte del sindicat per fer gestions pròpies del sindicat pels seus membres de Comitè d’Empresa, el seu delegat sindical (LOLS) o el delegat de Prevenció de Riscos Laborals (PRL).

Cada secció sindical té una borsa d’hores designades per llei:

+40 h mensuals per membre de C.E.        +40 h mensuals per delegat sindical      +40 h mensuals per delegat de PRL

Aquí teniu la relació de membres del Comité d’Empresa i els seus delegats l’any 2020 i més avall podreu veure la quantitat d’hores computables que s’han gastat els sindicats.

AIPS 2 membre C.E. i 1 delegat sindical 1440 h anuals
APICH: 9 membres C.E., 3 delegats sindicals i 1 delegat PRL 6240 h anuals
CCOO: 3 membres C.E., 1 delegat sindical i 1 delegat PRL 2400 h anuals
CGT: 3 membres C.E., 1 delegat sindical i 1 delegat PRL 2400 h anuals
USAE: 2 membres C.E., 1 delegat sindical i 1 delegat PRL 1920 h anuals
SICTESS: 3 membres C.E., 1 delegat sindical i 1 delegat PRL 2400 h anuals
UGT: 3 membres C.E., 1 delegat sindical i 1 delegat PRL 2400 h anuals
LLUITEM: 3 membres C.E., 1 delegat sindical i 1 delegat PRL 2400 h anuals
ADMINISTRATIUS: 3 membres C.E., 1 delegat sindical i 1 delegat PRL 2400 h anuals

 

No qui més hores es demana, treballa més per tots els treballadors.

I si us pregunteu que passa amb els sindicats que es passen d’hores, la resposta és fàcil, mireu qui són i sabreu la resposta.

El dia 17 i 18 de novembre es van celebrar les eleccions del Comitè d’Empresa i aviat us facilitarem els resultats i com queda la nova distribució de membres del Comitè, delegats sindicals i delegats PRL.